【fans注意】喜茶香港首家分店 落實平安夜新城市開張

文章日期:2018年12月6日 20:26

受港人喜愛嘅內地茶飲品牌喜茶宣布,首間香港分店會喺平安夜當日,於新地(0016)旗下嘅沙田新城市廣場開張。喜茶嘅飲品喺內地爆紅,目前喜茶內地分店多達105間,單是深圳就有27間,今年8月喜茶確認會喺香港開分店,除咗沙田,有消息指,喜茶亦會進駐銅鑼灣希慎廣場同時代廣場。

明報影片