TVB間接多個內房龍頭後盾

文章日期:2018年7月4日

【明報專訊】電視廣播(TVB)(0511)大股東Young Lion內嘅主要老闆黎瑞剛,由佢領軍嘅華人文化,噚日宣布完成近100億人仔A輪融資。喺今次融資入面,除咗繼續由原始股東阿里巴巴集團、騰訊集團領投之外,仲搵咗大地產商萬科集團「落疊」,招銀國際資本同其他國際知名金融集團就跟投。

黎瑞剛旗下完成100億人仔融資

雖然喺新聞稿入面無講幾個股東喺華人文化佔股幾多,但係睇番黎瑞剛之前喺TVB嘅股權申報,佢喺Young Lion佔經濟權益較多嘅CMC Holdings,都有超過82%嘅投票權,之後CMC嘅股權變化,就只有睇番佢喺股權申報權益嘅最新披露至見真章。

講開又講,今次華人文化完成融資,即係話TVB因為今次華人文化增資擴股,又間接等於多咗個龍頭內房股東萬科加盟。

華人文化本身喺傳媒同娛樂生意眾多,又拍劇、又拍電影,並且投資TVB、互聯網同現場音樂等生意,瓣數多多,唔知佢今次做完大筆融資後,黎瑞剛又有乜新搞作呢?

[小琴密語]